Kamerbrief verslag schriftelijk overleg inzake de kabinetsreactie beleidsdoorlichting Wajong

Staatssecretaris Van Ark (SZW) zendt de Tweede Kamer haar reactie In antwoord op de vragen zoals gesteld door verschillende fracties in het schriftelijk overleg inzake de kabinetsreactie beleidsdoorlichting Wajong.