Kamerbrief over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wmo 2015

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken om de de Wmo 2015 onder de reikwijdte van de Wkkgz te plaatsen.

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.