Kamerbrief bij aanbieding onderzoek Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld

Minister Grapperhaus (JenV) stuurt de 'Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen' (NRMSGK) naar de Tweede Kamer. De monitor beschrijft de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen binnen de strafrechtketen. Minister Grapperhaus verwacht dat hij zo gauw mogelijk zijn beleidsreactie kan geven.