Kamerbrief over uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT 21 en 22 november 2018

Minister Ollongren (BZK), minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen MIRT van 21 en 22 november 2018.

Bijlagen