Kamerbrief over de beleidsreactie op de beleidsdoorlichting van de Directie Emancipatie van het ministerie van OCW

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de beleidsreactie op de beleidsdoorlichting van de Directie Emancipatie van het ministerie van OCW.  Daarbij biedt de minister de beoordeling van de beleidsdoorlichting door een onafhankelijke, externe deskundige aan.