Kamerbrief met reactie op rapport 'De medezeggenschapsketen in passend onderwijs. Juridische knelpunten en oplossingen'

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over een reactie op het onderzoeksrapport van het Expertisecentrum van de Stichting Onderwijsgeschillen, getiteld 'De medezeggenschapsketen in passend onderwijs. Juridische knelpunten en oplossingen'.