Kamerbrief met reactie op motie over componenten van de loonsom

Bij motie van 11 april 2018 hebben de Kamerleden Van Weyenberg en Wiersma de regering verzocht te onderzoeken op welke manier de verschillende componenten van de loonsom inzichtelijk gemaakt kunnen worden op de loonstrook, maandelijks of jaarlijks. Middels deze brief informeert minister Koolmees (SZW) de Tweede Kamer over de bevindingen van het onderzoek.