Beantwoording Kamervragen over besluit aanpassen onderwijsachterstandenbeleid primair onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over het besluit van 27 augustus 2018 houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het aanpassen van de groeiregeling en het onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs.