Kamerbrief over diverse onderwerpen luchtvaart

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over diverse onderwerpen uit de luchtvaart.

De onderwerpen van de brief zijn:

 • vastleggen 10.000 vliegtuigbewegingen Lelystad Airport;
 • uitvoeringstafel Eindhoven Airport;
 • verbouwing verkeerstoren op Schiphol;
 • aanpak geluidshinder Eijsden;
 • voortgang Luchtvaartnota;
 • Aviation Summit 2018 in Wenen;
 • mogelijkheden tot het weren van EU luchtvaartmaatschappijen;
 • moties over verdrag voor luchtdiensten Curaçao-Qatar;
 • beleidsbrief klimaatbeleid luchtvaart;
 • contract Schiphol en Procheck International;
 • Jaarplan Omgevingsraad Schiphol (ORS);
 • vervolgacties beleidsdoorlichting artikel 17 Luchtvaart;
 • Onderwerkregeling graanresten.