Kamerbrief over uitkomsten evaluatie project Versterking Medezeggenschap

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de evaluatie van het project Versterking Medezeggenschap. Ook gaat hij in op de eventuele verlenging van het project.