Kamerbrief over uitwerking Regeerakkoordmaatregel versterking voorschoolse educatie

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de Regeerakkoordmaatregel versterking voorschoolse educatie.