Aanbiedingsbrief bij de Najaarsnota 2018

Minister van Financiën Hoekstra stuurt de Tweede Kamer de Najaarsnota 2018. De Najaarsnota presenteert de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven voor het lopende begrotingsjaar 2018.