Kamerbrief bij aanbieding BIT-advies project DigiInhuur

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over het project DigiInhuur naar de Tweede Kamer. Bij het project DigiInhuur gaat het om de invoering van een systeem voor de inhuur van externe medewerkers bij rijksoverheidsdiensten. In de brief geeft zij aan welke beheersmaatregelen zij naar aanleiding van het BIT-advies heeft getroffen.