Aanbieding validatie begroting pilot regionale vensterprogrammering

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer het validatierapport over de begroting van de pilot regionale vensterprogrammering. Dit rapport hoort bij de Mediabegrotingsbrief 2019 van 16 november 2018.