Bijlage 1a. Tabellen marginale druk

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Eerste Kamer de memories van antwoord pakket Belastingplan 2019, Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking en de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten. De memorie van antwoord Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten wordt mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangeboden.