Memorie van antwoord Verzamelwet pensioenen 2019

Minister Koolmees (SZW) zendt de Eerste Kamer de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege enkele wijzigingen met betrekking tot pensioen (Verzamelwet pensioenen 2019).