Beleidsreactie voortgangsbrief Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden

Minister Ollongren ( BZK) en minister Bijleveld-Schouten ( Def) geven de Tweede Kamer een reactie op de voortgangsbrief van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de beantwoording van de vragen van het Kamerlid Buitenweg (GroenLinks).