Beantwoording nadere vragen van de PVV fractie over het verslag van de JBZ raad van 12 13 oktober 2017

Minister Grapperhaus (JenV) en minister Blok (BZ) beantwoorden vragen van de vaste Commissie voor Immigratie & Asiel en de JBZ-Raad van de Eerste Kamer. De commissie had namens dePVV-fractie opnieuw vragen gesteld over het verslag van de JBZ-Raad van
12-13 oktober 2017.