Kamerbrief Tweede Kamer Aanpassing kostenkaders AFM en DNB voor 2019

Minister Hoekstra van Financiën informeert, mede namens de minister van SZW, zowel de Eerste als Tweede Kamer over het voornemen om de begrotingen van de AFM en DNB op 20 december 2018 goed te keuren.