Nader rapport voorstel tot wijziging Rijkswet voor uitbreiding onderzoeksbevoegdheid openbare orde

Minister Grapperhaus (JenV) stuurt het nader rapport (advies van de Raad van State) bij het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid. De voorgestelde wijziging staat in verband met de opheffing van de onderzoeksbeperking voor de openbare orde en enkele andere aanpassingen.