Aanbiedingsbrief Memorie van antwoord bij wetsvoorstel implementatie herziene IORP-richtlijn

Minister Koolmees (SZW) zendt de Eerste Kamer de Memorie van antwoord bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.