Afschrift antwoord vragen Nationale Ombudsman over de telefonische bereikbaarheid van DUO

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt, mede namens minister Slob, een afschrift van haar antwoord op de vragen van de Nationale Ombudsman over de telefonische bereikbaarheid van DUO aan de Tweede Kamer.