Kamerbrief fiduciair beheer pensioenfondsen

Brief van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer naar aanleiding van Kamervragen over de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling en specifiek over de modelovereenkomst voor fiduciair beheer van de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS).

Afschrift van deze brief is eveneens aan de Eerste Kamer aangeboden.