Kamerbrief met reactie op BIT advies Beheer op Afstand Fryslân

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt het advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma Beheer op Afstand Friesland (BopA Fryslân) naar de Tweede Kamer. Zij geeft haar reactie op het advies.