Beantwoording Kamervragen over bericht dat de experimentele klas van hoogbegaafde leerlingen in Leiden in haar voortbestaan wordt bedreigd

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt, mede namens de minister van VWS, de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) over het initiatief 'LIVE' in regio Leiden.