Beantwoording Kamervragen over artikel over vervuilde akkers

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen ontvangen van het Kamerlid Kröger (GroenLinks) over het artikel 'Akkers vervuild door plastic in compost: Teveel rotzooi in de gft-bak'.