Bijlage I Outlook Agentschap 2019

Minister Hoekstra van Financiën informeert de Tweede Kamer over de Outlook 2019 van het Agentschap. Daarin wordt vooruitgeblikt op de financieringsbehoefte van de Staat in 2019.