Aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen over 2e suppletoire begroting 2018

Minister Ollongren biedt de antwoorden aan op de vragen over de 2e suppletoire begrotingen voor het jaar 2018 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Suppletoire begrotingen zijn aangepaste of aanvullende versies van begrotingen.