Kamerbrief over de lessen van vmbo Maastricht

De ministers Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en Van Engelshoven (OCW) informeren de Tweede Kamer over de lessen die worden getrokken naar aanleiding van de problemen bij het vmbo Maastricht.

Bijlagen