Kamerbrief over uitvoering begroting 2018 Koninkrijksrelaties en BES-fonds

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer een over de uitvoering van de begroting 2018 op de onderdelen Koninkrijksrelaties en BES-fonds.