Kamerbrief uitvoering begroting 2018

Minister Ollongren (BZK) informeert de Eerste Kamer over de uitvoering van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en het Gemeentefonds (B).