Kamerbrief met t oelichting op intrekking notificatie verkeersverdelingsregel Schiphol - Lelystad Airport

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) geeft een nadere toelichting op de intrekking van de notificatie van de verkeersverdelingsregel (VVR) voor Schiphol en Lelystad Airport.