Beantwoording Kamervragen brief over uitstel examens Nederlands als tweede taal

Minister Van Engelshoven beantwoordt, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vragen over de brief van 17 oktober 2018 over Uitstel examens Nederlands als tweede taal.