Beantwoording Kamervragen over fraude met inburgeringsexamens

Antwoorden van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van het lid Becker (VVD) over
fraude met inburgeringsexamens (ingezonden 14 november 2018).