Beantwoording schriftelijke vragen over #metoo in de culturele sector

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vragen van de Kamerleden Ellemeet, Özütok en
Renkema (allen GroenLinks) over #metoo in de culturele sector.