Kamerbrief over het evaluatierapport van de promotiebeurzen voor leraren

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer het evaluatierapport van de promotiebeurzen voor leraren. Het rapport bevat een uitgebreide beschrijving van de 5 promotie- en postdocinitiatieven.