Aanbiedingsbrief bij jaarplanning Buitenlandse Zaken

Minister Blok (BZ) stuurt de jaarplanning van Buitenlandse Zaken naar de Tweede Kamer.