Kamerbrief over uitwerking motie-Heerma loondoorbetaling bij ziekte

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van de gesprekken met werkgevers en werknemers over maatregelen rond loondoorbetaling bij ziekte en de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Het Tweede-Kamerlid Heerma (CDA) diende hierover een motie in.