Kamerbrief beantwoording schriftelijke inbreng concept regeling EMU-tekortnorm decentrale overheden 2019-2022

Staatssecretaris Snel van Financiën gaat in op de opmerkingen en vragen van de verschillende fracties bij de conceptregeling EMU-norm 2019-2022 voor decentrale overheden.