Kamerbrief bezwaar tegen opzet en werking van risicoprofileringssysteem 'SyRI'

Reactie van staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamer op de brief van 6 november 2018 inzake het systeem SyRI die FNV Uitkeringsgerechtigden aan de vaste commissie heeft gericht.