Kamerbrief over de tweede voortgangsrapportage Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de tweede voortgangsrapportage Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens.

Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.