Kamerbrief over 1e voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten uit de 1e voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis.