Kamerbrief over Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen

Minister De Jonge (VWS) stuurt de nadere memorie van antwoord bij het wetsvoorstel voor de wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel richt zich op de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.