Meer en minder regie

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) schetst de ontwikkelingen op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg sinds 2000. Hij gaat met name in op de rolverdeling tussen overheid en zorgveld.