NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD

De nadere memorie bevat de antwoorden van minister De Jonge (VWS) op dde aanvullende vragen en opmerkingen van de Tweede Kamerfracties van SP, PvdA en GroenLinks. De vragen gingen over Wederom met interesse heb ik kennis genomen van de aanvullende vragen van de leden van de fracties van SP, PvdA en GroenLinks. De vragen gingen over ede Kamer. Het wetsvoorstel richt zich op de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.