Nota naar aanleiding van het nader verslag bij wetsvoorstel wijziging Handelsregisterwet 2007

Staatssecretaris Keijzer (EZK) reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel.