Toetsing van het re-integratieverslag (RIV)

Rapport van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) over de opgelegde verlengingen van de loondoorbetalingsverplichting (loonsanctie).

Loondoorbetalingsverplichting

De loondoorbetalingsverplichting gaat in als een zieke werknemer een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) aanvraagt. En het UWV vaststelt dat de de werkgever in de eerste 104 weken na de ziekmelding onvoldoende deed om de werknemer weer aan het werk te helpen.

Is er onvoldoende gedaan om de werknemer weer aan het werk te helpen? Dan moet de werkgever het loon van de zieke werknemer maximaal 52 weken doorbetalen. En in deze periode proberen de tekortkomingen bij de re-integratie te repareren. Als dit is gelukt, vervalt de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever. En wordt de WIA-aanvraag van de werknemer verder behandeld.