Aanbieding reactie wetgevingsbrief 2018 DNB

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer afschrift van de wetgevingsbrief 2018 van de Nederlandsche Bank met voorstellen ter verbetering van de wet- en regelgeving op het terrein van pensioenen, alsmede zijn reactie daarop.