Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt een voortgangsbrief over de modenisering van het ondernemingsrecht naar de Tweede Kamer. De brief geeft als 1e een reactie op het evaluatieonderzoek naar de doelbereiking en effectiviteit van de Wet aanpassing enquĂȘterecht in de praktijk.

Daarnaast bevat de brief de volgende onderwerpen:

  • modernisering van het NV-recht;
  • modernisering van het recht inzake personenvennootschappen;
  • onderzoek naar standpuntrecht van de ondernemingsraad over het bezoldigingsbeleid bij besloten vennootschappen en stichtingen;
  • Europees richtlijnvoorstel voor digitale oprichting van kapitaalvennootschappen;
  • richtlijnvoorstel grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing;
  • overzicht en planning van de maatregelen.