Beantwoording Kamervragen over fipronil en bloedluisbestrijding bij kippen

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en minister Schouten (LNV) beantwoorden de schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over fipronil en bloedluisbestrijding bij kippen.